Drobečková navigace

O Nadačním fondu > Veřejná sbírka

Veřejná sbírka 

Veřejná sbírka byla oznámena dne 16. prosince 2020 a zahájena od 1. února 2021 na dobu neurčitou na území celé České republiky.

Účelem veřejné sbírky Nadačního fondu Dominanty je obnova a ochrana movitých a nemovitých církevních kulturních památek v plzeňské diecézi. Hlavní činností je záchrana dobrého stavu objektů, zahrnující veškeré aspekty rekonstrukce a restaurování, vybavení, péče o zachování dobrého stavu objektů. Investice do údržby a oprav objektů, pokrytí nákladů na konzervace apod. Péče nadačního fondu o církevní kulturní památky se nevztahuje jen na státem registrované kulturní památky, ale na všechny objekty historicky a kulturně cenné.


 

Pro žadatele

Vaše žádosti s uvedením záměru sbírky zasílejte na info@nfdominanty.cz


 

Pro dárce

Do Veřejné sbírky Nadačního fondu Dominanty se lze zapojit dvojím způsobem:

  • můžete přispět do zapečetěných kasiček
  • nebo na bankovní účet veřejné sbírky Nadačního fondu Dominanty

Nadační fond Dominanty má zřízen bankovní účet u ČSOB

číslo účtu 212356826/0300 + variabilní symbol projektu

  • potvrzení o daru Vám bude vystaveno na požádání  - info@nfdominanty.cz

Aktuální projekty

Tato stránka nemá žádné podstránky.