Nadační fond Dominanty

Nadační fond Dominanty

Nadační fond Dominanty vznikl 19. července 2006 u Krajského soudu v Plzni (Výpis z nadačního rejstříku). Posláním nadačního fondu je obnova a ochrana movitých i nemovitých církevních památek v plzeňské diecézi. Od 1. února 2021 byla zahájena Veřejná sbírka nadačního fondu Dominanty.

img-1-min.jpg  img-2-min.jpg

Obnova a ochrana movitých i nemovitých kulturních církevních památek se vymezuje těmito činnostmi:
  • záchrana dobrého stavu objektu,
  • zahrnující veškeré aspekty rekonstrukce a restaurování,
  • vybavení,
  • péče o zachování dobrého stavu objektu,
  • investice do údržby a oprav objektu,
  • pokrytí nákladů na konverzace apod.

Péče nadačního fondu o církevní kulturní památky se nevztahuje jen na státem registrované kulturní památky, ale na všechny objekty historicky a kulturně cenné v plzeňské diecézi.

 

Aktuální projekty